FAKE NEWS – NEW BEGINNING. Vores udtalelse i sagen fra KONTANT.

 In

Konsekvens efter mødet med DR: Foreningen er nedlagt og er blevet omdannet og drives som en virksomhed Hjerteklub ApS. Vi løber ikke fra vores ansvar!!!

Vi tager stærk afstand fra DR kontant’ udtalelse

Vi i Hjerteklub Danmark tager afstand fra den udlægning, som DR Kontant har fremlagt om Hjerteklub Danmark. I udsendelsen fremstår Hjerteklub Danmark som værende i ledtog eller i gang med samme adfærd, som Kunsten at redde liv, som gik konkurs i 2018.

Hjerteklub Danmark har på ingen måder relationer til det konkursramte selskab.

Fælles ansvar for hjertestartere

Hjerteklub Danmark er ikke forpligtet til at servicere de mange hjertestartere, som siden ’Kunsten at redde livs’ konkurs ikke er blevet serviceret. Men vi har set det som et fælles ansvar at skabe tryghed og være med til at sikre at hjertestartere rundt omkring fungerer optimalt. Hjerteklub Danmark har i 2018 og 2019 derfor skaffet sponsorater for at lave serviceaftaler på flere af dem. Mange har henvendt sig for at få vores hjælp.

Hvad var Hjerteklub Danmark?

Hjerteklub Danmark var startet op som en forening, med det formål at kunne være midtpunkt i en proces for at få opsat flere hjertestartere rundt om i Danmark, hvor midlerne er små. Foreningen ejes ikke af Formanden, som DR Kontant fejlagtigt fremlægger. En forening ejes ikke af nogen, men er en samlet bestyrelse, som driver foreningen og dets aktiviteter. Formanden har i sin tid under opstart taget initiativet og samlet en bestyrelse bestående af venner og familie og det har været håbet, at denne kunne udbygges med flere aktive medlemmer over tid. De forretningsmæssige aktiviteter var outsourcet til firmaer, som varetager foreningens interesser. Foreningen formål var ikke at skulle være en overskudgivende forening, men fungere som en non profit organisation og er samtidig en garant for sponsorerne, at deres midler går til indkøb af hjertestartere, hjertestarter skabe, serviceaftaler, forsikring pr. projekt mm og aflønning af de eksterne fundraisere, som naturligvis får en månedsløn for det arbejde og indsats de gør hver dag for at skaffe nok midler til at få projekter til at nå i mål. Sponsorer får skriftlige oplysninger om hvert projekts budget, og bestemmer selv hvilken en reklameplads de køber. Pengene fra lokale sponsorer betales kun ud til lokale projekter. Pengene deponeres blot på foreningens konto indtil projektet er fuldt tegnet og når hjertestarteren er opsat på det aftalte sted, betales leverandør af hjertestarter. Hvis det budgetterede beløb ikke opnås, tilbagebetales pengene til sponsorerne.

Det som tydeligvis ikke bliver nævnt

Hjerteklub Danmark har gennemført ca. 250 succesfulde hjertestarterprojekter, som har bidraget til at redde mange liv. Kontant nævner to uheldige sager i den forbindelse. DR Kontant påstår at vi kun samler penge ind og løber fra vores ansvar. Det er en sensations overskrift uden hold i virkeligheden.

Den første sag der bliver nævnt i udsendelsen.

Den ene sag omhandler en brugsuddeler der havde en hjertestarter fra Kunsten at redde liv og som ikke var blevet serviceret i længere tid, hvorefter Hjerteklub Danmark hjalp med en ny serviceaftale og havde fået tilsendt elektroder og batterier, men som han ikke selv ønsker at sætte i selvom det udførligt stod skrevet i det mail han havde modtaget inden projektet blev startet op. Journalisten glemmer at spørge om ikke han selv har et ansvar for hjertestarteren på hans bygning. DR Kontant udgav en pressemeddelelse umiddelbart før udsendelsen, som hvis den var nævnt i udsendelsen var der ingen sensation i udsendelsen, som kunne have interesse.

Se artiklen her: https://www.dr.dk/nyheder/penge/kontant/guide-saadan-sikrer-du-din-hjertestarter-fungerer
-Her fremgår det tydeligt at også hjerteforeningen anbefaler folk til at tage ansvar for deres hjertestarter, selvom man har en serviceaftale.

Serviceaftale, hvad er det?

En serviceaftale betyder at de vitale dele (batteri & elektroder) sendes til den registrerede hjertestarteransvarlige inden udløb af disse dele. Hvis ikke der er en udpeget hjertestarteransvarlig startes der ikke et projekt op.

Serviceaftalen omfatter, skilt med navne på sponsorer og automatisk tilsendelse af batteri og elektroder, når de kræver udskiftning. I første skrivelse der sendes ud ved projektets opstart gør vi opmærksom på, at Hjerteklub Danmark skal kontaktes hvis maskinen kommer med fejlmeddelelser eller har været taget i brug. Tilsendelse af batteri og elektroder er Hjerteklub Danmarks ansvar, men serviceaftalen omfatter ikke at de bliver sat i. Vi opfordrer dog til og forventer at folk kontakter os, hvis de skal have hjælp til at sætte dem i. Vi vil i den kommende tid forbedre og uddybe vores kommunikation omkring dette, så der ikke er tvivl om hvordan man gør og hvilket ansvar man har, når man modtager en hjertestarter.

Den anden sag der bliver nævnt i udsendelsen.

Den anden uheldige sag var en skole i Tarm, som ikke havde modtaget nyt batteri og elektroder til sin hjertestarter.

I denne sag var der sket en fejl information for hvornår der skulle skiftes batteri og elektroder, så forkerte udløbsdatoer blev registreret i systemet. Dette tager vi fuldt ud ansvaret for og kan naturligvis kun beklage, det burde ikke være sket. Den pågældende person, som har lavet aftalen med Hjerteklub Danmark, kunne forinden have kontaktet os, når ikke der dukkede de aftalte elektroder og batterier frem, så ville vi hurtigt have kunnet løse dette. Her skal det nævnes, at den respektive hjertestarter havde hængt uden batteri siden Maj 2018, men vi blev først kontaktet i April 2019 om hjælp til en serviceaftale og havde fået oplyst at næste gang der skulle skiftes dele var maj 2020. Da vi bliver kontaktet at Tarm Skole, imens Journalisten sad ved siden af og optog samtalen uden vi viste det (Ulovligt), sørgede vi for at der samme dag blev tilsendt nye dele og selvfølgelig blev det fraklippet i udsendelsen. Vi skal jo udstilles som uansvarlige for at skabe dramatik så de kan skaffeseertal.

Manglende uddybende oplysninger fra kontant’ side

I DR Kontant nævnes, at en serviceaftale koster 9.000 kr. og får det til at fremstå som om, at beløbet kun går til et skilt med navne på sponsorer. Der mangler naturligvis uddybende oplysninger, idet sådan en aftale er forudbetaling for 5 år eller længere alt efter aftale, og dækker udover de vitale dele, som skal udskiftes i perioden også en ny låne hjertestartere, hvis den pågældende hjertestarter skulle gå i stykker eller forsvinde i løbet af den aftalte periode. Prisen lægger sig så tæt op ad markedsprisen som muligt.
Der er naturligvis også arbejde i at få indsamlet de 9.000 kr. som skal betales ud af det beløb.

Hvis du selv ejer en hjertestarter eller er ansvarlig for en hjertestarter, så har du også selv en del af ansvaret for vedligeholdelsen.

Der er meget medie debat om service på hjertestartere og derfor er det VIGTIGT AT SLÅ FAST: Er man indehaver eller hjertestarteransvarlig af en købt eller doneret hjertestartere, om den kommer fra Hjerteklub Danmark, Hjerteforeningen eller Trygfonden eller et firma, så har man selv et ansvar for at tjekke sin hjertestarter regelmæssigt, uanset hvilken form for serviceaftaler, der følger med.

HVORFOR, fordi ingen kan tilbyde en FULD service aftale, som kan sikre at hjertestarteren altid er funktionsdygtig eller findes i skabet, når den skal bruges imellem to servicetjek, selvom man køber sig den ekstra service med et årligt servicetjek. Det kan kun de personer, som omgås tæt på hjertestarten hver dag, dvs. dig og dine medarbejdere hvor hjertestarteren hænger.

Mange positive succeshistorier bliver der ikke taget højde for?

Hvis man følger med på Hjerteklub Danmarks Facebook side, kan man se de mange positive kommentarer om alle de andre over 250 succesfulde placeringer og serviceaftaler der er skaffet sponsorer til. Det arbejde der er lagt i denne sammenhæng, syntes vi ikke fortjener at blive svinet til i medierne og efterfulgt af private trusler og dødsønsker, når det ikke er blevet formidlet korrekt fra DR Kontant’ side.

Formanden ved Hjerteklub Danmark valgte selvfølgelig at deltage i programmet Kontant, da vi ved Hjerteklub Danmark ikke har noget at skjule. Kontant har dog valgt at klippe kraftigt i de forklaringer, som vores formand giver på de spørgsmål, han bliver stillet.

Konstruktiv kritik, ja tak!

I forbindelse med denne sag har vi fået mange negative og sure henvendelser på de sociale medier, telefon og på mails. Vi tager selvfølgelig alt konstruktiv kritik til os og arbejder på højtryk for at forbedre vores brugeroplevelse og gøre tingene mere tydelige på vores hjemmeside.

Der er taget kontakt til brancheforeningen for hjertestartere for at foreslå en gennemgang af Hjerteklub Danmark. Vi håber at resultatet af dette kan få folk til at forstå at der ingen risiko er ved at benytte Hjerteklub Danmark til at skaffe midler til en hjertestarter og serviceaftaler.

Private trusler rettet mod medarbejdere og medlemmer, nej tak!

Vi tager stærk afstand fra personlige angreb og trusler på vores medarbejdere og medlemmer. Vi tager dette meget alvorligt.
Alle trusler på livet og dødsønsker vil blive anmeldt til politiet!

250 POSITIVE PROJEKTER OG GLADE KUNDER FÅR OS IKKE TIL AT MISTE MODET OG STOPPE VORES SPÆNDENDE OG LIVSGIVENDE ARBEJDE OG HÅBER AT ALLE FORSAT VIL BAKKE OS OP, SÅ VI KAN FÅ ENDNU FLERE HJERTESTARTERE I DANMARK OG SKABE TRYGHED FOR ALLE VI ØNSKER VORES KUNDER, SPONSORER OG SAMARBEJDSPARTNERE RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR OG SER FREM TIL AT HJÆLPE ENDNU FLERE BYER MED AT FÅ EN HJERTESIKKER ZONE.

Recent Posts
Kontakt os

Kontakt os endelig, hvis du har brug for yderligere information.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search